Η διαδικασια της συνεργασιας μας

Στην αρχή, εγώ θα ακούω κι εσείς θα μιλάτε. Θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που θέλετε να γνωστοποιήσετε μέσω του διαδικτύου. Για ποιο αντικείμενο θέλετε να ενημερώσετε το ευρύ κοινό του Internet. Πού στοχεύετε; Ποιον στοχεύετε; Τι ύφος θέλετε να έχει το site σας: εμπορικό, ενημερωτικό, να προσθέσει αξία στην εργασία σας, να σας προσδώσει κύρος, να σας κάνει γνωστούς, όλα αυτά μαζί;

Στη συνέχεια, θα μιλήσω εγώ. Θα σας προτείνω τον τρόπο ή τους τρόπους (για να έχετε επιλογές) με τους οποίους θα υλοποιηθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, σε κείμενο και εικόνα. Θα σας ενημερώσω για το κόστος που θα υπολογιστεί με βάση τον όγκο του περιεχομένου και το εύρος των εργασιών. Μόλις συμφωνήσουμε…

Για ένα διάστημα θα εργάζομαι. Αφού πάρω από εσάς όλο το υλικό που χρειάζομαι για να ξεκινήσω τη δουλειά μου, αποσύρομαι και δημιουργώ. Στο χρόνο που θα έχουμε συμφωνήσει σας παραδίδω όσα έχουμε συμφωνήσει.

Θα συνεργαστώ με τον τεχνικό πληροφορικής. Γίνομαι για λίγο εγώ ο πελάτης για να μην χρειαστεί να χάσετε χρόνο στην επικοινωνία σας με τον άνθρωπο που θα κατασκευάσει το τελικό αποτέλεσμα. Κάνω όλες τις τελικές διορθώσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας και...

Σας παραδίδω ό,τι έχει συμφωνηθεί.