Με επιστημονική γνώση και πολυετή εμπειρία σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ο Γιώργος Τερζής ενημερώνει έγκυρα για τις ορθοπαιδικές παθήσεις, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.